EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Йорданка Узунова
Родена е в гр. Рила. Завършва специалност „Медицина“ в Медицинска академия - София и има специалност по детски болести. Кариерата си като педиатър започва в Детско отделение на Окръжна болница във Видин. От 1999 г. работи в Клиника по педиатрия на УБ „Лозенец“ - София. От 2004 г. е в екипа, осъществил всички чернодробни трансплантации на деца у нас под ръководството на проф. Любомир Спасов в УБ „Лозенец. Тя е редовен асистент в Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
През 2016 г. защитава дисертация на тема „Ранен постоперативен период при деца с чернодробна трансплантация“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“. Има публикувани 40 научни труда в областта на педиатрията. Участва в редица национални и международни конференции и конгреси по трансплантология.

Книги на Йорданка Узунова:


В монографията се обръща специално внимание на усложненията в ранния период след педиатрична чернодробна трансплантация, както и на някои методи ...

Издадена
20.02.2018 г.
Формат X
Страници
124
Мека корица
ISBN  978-954-322-911-6
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.