EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Съставители: Светла Коева и Ангел Г. Ангелов 

Книги на Съставители: Светла Коева и Ангел Г. Ангелов :


През 2017 година трима от най-изтъкнатите български езиковеди на¬вършиха своите 65-годишнини, което се оказа достатъчно важен повод да бъде издаден ...

Издадена
30.05.2018 г.
Формат X
Страници
254


Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.