EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Д-р Константин Христов Целков
Д-р Константин Христов Целков завършва Медицинския институт в София през 1963 г. Две години работи като участъков лекар във видинските села, след което печели конкурс и става аспирант по „Патология – канцерогенеза“ към Националния център по онкология в София – кв. „Дървеница“. След защитаване на кандидатска дисертация през 1969 г. става младши научен сътрудник в Центъра. През 1971 г. печели стипендия от Европейската агенция за борба с рака в Лион, Франция, а през 1972 г. – Хумболтова стипендия и специализира в Катедрата по патология към Университета във Фрайбург и в Немския онкологичен център в Хайделберг. След завръщането си в България преминава през всичките етапи на академичната кариера: от младши научен сътрудник до професор. През 1982 г. защитава докторска дисертация, а през 1989 г. печели стипендия към Международната агенция за борба с рака в Женева и заминава за САЩ, където работи 5 години като гост-изследовател към Калифорнийския университет на Сан Франциско и Бъркли. През 1994 г. става асистент, а след 5 години – и асоциран професор по онкология и патология към Илинойският университет в Чикаго. Понастоящем д-р Христов е пенсионер (Professor Emeritus) и консултант към Департамента по хирургия на Илинойския университетски в Чикаго.
През повече от половинвековната си изследователска дейност в областта на рака д-р Христов е работил 20 години в Националния онкологичeн център в София – кв. „Дървеница“, 3 години в Германия и 29 години в САЩ. Д-р Христов е автор или съавтор на 15 монографии, от които половината са на английски и немски език, както и на повече от 160 пубикации на английски.

Книги на Д-р Константин Христов Целков:

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.