EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Даниела Бобева
Даниела Бобева е доцент в Института за икономически изследвания в БАН и Висшето училище по застраховане и финанси. Преподавател е и в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и катедра "Финанси" на УНСС. Била е и директор на икономическата програма на Центъра за изследване на демокрацията и директор на дирекция "Европейска интеграция и международно сътрудничество" на БНБ.
Заема високи постове в управлението на държавата - председател на Агенцията за чуждестранни инвестиции, министър на търговията и икономическото сътрудничество, заместник министър-председател по икономическото развитие. В международната й кариера се откроява позицията на вицепрезидент, отговарящ за операциите при създаването на Черноморската банка за търговия и развитие, както и като експерт в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
Има над 60 научни публикации, от които 40 в чуждестранни престижни издания.

Книги на Даниела Бобева:


Тази книга представя резултатите от едно цялостно изследване на въздействието на кризата върху МФИ и как настъпилите промени в тези ...

Издадена
27.08.2018 г.
Формат X
Страници
144
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-944-4
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.