EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Акад. Никола Съботинов

Книги на Акад. Никола Съботинов:


Тази книга е посветена на едно от големите български постижения в областта на лазерната наука и техника.

Издадена
15.11.2018 г.
Формат X
Страници
120
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-943-7
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.