EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мая Влахова-Ангелова

Книги на Мая Влахова-Ангелова:


Трудът е опит да се анализира българската микротопонимия с оглед запазените в нея названия на плодове, определяни на ежедневно равнище ...

Издадена
18.12.2018 г.
Формат X
Страници
120


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.