EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мери Лакова
Професор д.ф.н. Мери Лакова е завършила българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работила е в Института за български език. Автор е на няколко книги, сред които „Принципът на конструктивизма в граматичната семантика на българското изречение“, „За някои закономерности в езика и в речта“, „Въпросите и въпросителните изречения в българския и полския език“, „За прабългарите и за техния език“ и др., както и на множество студии, статии, езикови бележки по въпроси на българската граматика, лексика, езикова култура.

Книги на Мери Лакова:


В книгата се разгръща идеята, че може да бъде построено виртуално дърво на синтактичните структури на всички видове български изречения. ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100/16
Страници
336
Твърда корица 
ISBN  954-430-806-7
Цена 8.50 лв.
Издадена
20.11.2013 г.
Формат X
Страници
564


Книги под печат
 

 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.