EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Веса Кювлиева-Мишайкова

Книги на Веса Кювлиева-Мишайкова:


Сборникът съдържа доклади от Националната конференция с ,еждународно участие( 13- 15 ноември 200 г.), посветена на личността и делото на големия възрожденски ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100/16
Страници
304
Мека корица
ISBN  954-430-863-6
Цена 6.00 лв.Третият том от поредицата "Българско езикознание", приемник на "Известия на Института за български език", е посветен на проблеми от лексикологията, ...

Издадена
..2002 г.
Формат 60X84/16
Страници
460
Мека корица
ISBN  954-430-830-Х
Цена 14.00 лв.Книгата на Веса Кюлева" Българското речниково дело през Възраждането" представя първи опит за цялостно проучване на лексикографското дело на нашите ...

Издадена
..1997 г.
Формат 60X84/16
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-372-3
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.