EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Сия Колковска

Книги на Сия Колковска:

В сборника са изследвани основни аспекти на такива фундаментални въпроси в терминологичната теория и практика, каквито са езиковата мотивираност на ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-576-9
Цена 8.00 лв.


Предлаганите в сборника студии са предназначени за специалисти българисти и слависти с научни интереси в областта на лексикологията, лексикалната семантика ...

Издадена
..2011 г.
Формат 60X84
Страници
310
Мека корица
ISBN  978-954-322-274-0
Цена 6.50 лв.


Трудът включва разработки на автори от България, Чехия, Полша и Украйна. Посветен е на обновяването на лексиката в славянските езици ...

Издадена
27.08.2013 г.
Формат X
Страници
360
Мека корица
ISBN  978-954-322-636-8
Цена 17.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.