EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Адриана Христова
Адриана Христова завършва СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по славянски филологии, българска филология. През 1987 г. започва работа в Институт за български език, Секция по терминология и терминография - проучвател. Взема участие в научни проекти за последните десет години: "Терминологичен речник по обществено-политически науки"; "Терминологичен речник по хуманитарни науки";"Терминологичен речник по природни науки"; "Правописен речник на българската научно-техническа лексика".

Книги на Адриана Христова:

В сборника са изследвани основни аспекти на такива фундаментални въпроси в терминологичната теория и практика, каквито са езиковата мотивираност на ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-576-9
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.