EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тамара Стоилова

Книги на Тамара Стоилова:


Монографията изследва три основни проблема в руската външна политика, които я определят като имперска, и които са част от отговора ...

Издадена
..2001 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-764-8
Цена 5.00 лв.


Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 12.00 лв.


Сборникът е резултат от обединените усилия на секция "История на света и международните отношения в ново и най-ново време" към ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-991-8
Цена 6.50 лв.



Философите го наричат "век на разума". Политиците го превръщат във век на войни и революции. Осемнадесетото столетие е епоха на ...

Издадена
..1995 г.
Формат 60X84/16
Страници
274
Мека корица
ISBN  954-430-399-5
Цена 1.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.