EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Виолина Атанасова

Виолина Атанасова е доктор по история, главен асистент в Института за исторически изследвания към БАН.
Родена е на 6 май 1955 г. в гр. Варна.
Завършва висше образование в Института за страните от Азия и Африка към Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“ (1979). Защитава докторантура в Института по изтокознание към АН СССР (1987).
Участва в съставителството и в редколегиите на редица сборници, издавани от Института за исторически изследвания към БАН. Дългогодишен редактор е на списание „Историческо бъдеще“.
Публикувала е статии и студии по проблеми на българо-индийските отношения и представите за Индия в България.

Книги на Виолина Атанасова:

Сборникът е резултат от обединените усилия на секция "История на света и международните отношения в ново и най-ново време" към ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-991-8
Цена 3.50 лв.
От периода на Възраждането до края на XX век присъствието на Индия в българското общество е трайно и осезаемо. ...

Издадена
20.10.2014 г.
Формат X
Страници
308


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.