EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лидия Василева

Книги на Лидия Василева:

Предоставянето на психологична помощ, като се използват всевъзмож-ни комуникационни канали – телефон, факс, интернет – за предаване на текст, образ или говор, ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84
Страници
172
Мека корица
ISBN  978-954-322-362-6
Цена 3.00 лв.


Трудът е част от поредица, в която са събрани и коментирани всички обявления за записване на спомоществователи за книги, вестници ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-921-7
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.