EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Максимка Рашева

Книги на Максимка Рашева:

Предоставянето на психологична помощ, като се използват всевъзмож-ни комуникационни канали – телефон, факс, интернет – за предаване на текст, образ или говор, ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84
Страници
172
Мека корица
ISBN  978-954-322-362-6
Цена 3.00 лв.Монографията представя основните психологически характеристики, съпътстващи депресията и играещи роля за развитието й. Отделено е място и на биологичните фактори. ...

Издадена
..1999 г.
Формат 60X84/16
Страници
128
Мека корица
ISBN  954-430-554-8
Цена 2.50 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.