EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лилия Кирова

Книги на Лилия Кирова:


Авторката изяснява чертите на мисловните и духовните реалности, създали базата за разцвета на художественото творчество в началото на 20 в., когато ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-581-5
Цена 5.00 лв.


В сборника "Творецът в югоизточноевропейските култури" са разкрити богатите духовни превъплъщения на балканските творци в периода ХV-ХХ век и идейно-естетическите ...

Издадена
..2001 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-811-3
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.