EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Красимира Стоилова
Красимира Стоилова е родена на 1 юни 1952 г. в София. Професионалните й интереси са в областта на информационните системи, многомерните системи, оптимизация, работа в реално време. През 2005 г. става доктор на техническите науки в Институт по компютърни и комуникационни системи на БАН. От 2010 г. е доцент в Института по информационни и комуникационни технологии на БАН. През 1994 – 2010 работи като Ст.н.с. ІІ ст., дтн. в Институт по Компютърни и Комуникационни Системи – БАН 1990 – 1994: н.с., д-р. в ЦЛБА-БАН 1982 – 1990: Научен сътрудник, д-р в ЦЛСУ-БАН 1980 – 1982: Програмист в ИТКР-БАН 1976 – 1979: Докторант в Институт по техническа кибернетика -БАН. Член е на съюза по автоматика и информатика в София, а също и на българския комитет на IFAC (International Federation of Automatic Control

Книги на Красимира Стоилова:


В монографията се разработва нова координираща стратегия в теорията на йерархичните системи, наречена неитеративна координация. С нейното прилагане се решават ...

Издадена
..2010 г.
Формат 70X100/16
Страници
416
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-268-1
Цена 5.50 лв.


Монографията е завършено научно изследване, свързано с проектирането и изграждането на нов вид информационна услуга в интернет - портфейлна оптимизация. ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-322-021-2
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.