EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Искра Белева
Искра Белева, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН, секция „Макроикономика“. Преподава в магистърски програми в НБУ и СУ „Св. Кл. Охридски“. Автор е на статии, студии и книги по проблемите на пазара на труда. Участва в международни проекти в рамките на европейски програми, на Световната банка и на Международната организация на труда. Консултант е по въпросите на пазара на труда на редица национални и международни институции, член е на научни мрежи към Европейската комисия по мобилност на работната сила и по заетост и равенство между половете. Координира международни проекти по Програмата на ООН за развитие.

Книги на Искра Белева:


В книгата се представят научни обобщения за развитието на търсенето и предлагането на труд за периода 1990 - 2000 г. в България. ...

Издадена
..2001 г.
Формат 60X84/16
Страници
116
Мека корица
ISBN  954-430-794-Х
Цена 4.00 лв.В представената книга авторката разглежда влиянието на финансовата криза и главно на спада на БВП върху редица параметри на пазара ...

Издадена
06.08.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
142
Мека корица
ISBN  978-954-322-520-0
Цена 5.00 лв.


Книгата е задълбочено и оригинално проучване на трудовия пазар, доходите, социалното осигуряване, социалното подпомагане, образованието и квалификацията на човешките ресурси ...

Издадена
11.10.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
332
Мека корица
ISBN  978-954-322-537-8
Цена 19.00 лв.


В книгата са представени резултатите от изследване на сегментацията на пазара на труда в България. То включва систематизация на теоретичните ...

Издадена
.08.2014 г.
Формат X
Страници
176
Мека корица
ISBN  978-954-322-770-9
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.