EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Марина Йорданова
Доцент д-р Марина Йорданова е физикогеограф хидроклиматолог с научни интереси в областта на комплексната физическа география и проблемите на взаимодействието човек–природа. Широтата на познанията Ј се изявява в разнообразната тематика на научноизследователската Ј дейност, отразена в над 100 публикации, няколко колективни монографии: „География на България“ (1982, 1989, 1997, 2002), „География и природоползване“ (1985); учебници по география за средните училища, както и в дългогодишната Ј преподавателска дейност във ВТУ и ЮЗУ. Била е главен редактор на научното списание „Проблеми на географията“, а сега е член на редакционния му съвет.

Книги на Марина Йорданова:

В книгата се разглеждат последователно всичките 37 български планини, някои от които са малко познати. Любознателният читател ще научи повече за ...

Издадена
..2018 г.
Формат X
Страници
432
Мека корица
ISBN  978-954-322-607-8
Цена 25.00 лв.Гравитиращото към столицата на Република България териториално обкръжение, наситено със значителен туристически потенциал, излиза извън очертанията не само на ...

Издадена
7.11.2017 г.
Формат X
Страници
372
Мека корица
ISBN  978-954-322-901-7
Цена 13.00 лв.


В книгата се разглеждат последователно всичките 37 български планини, някои от които са малко познати. Любознателният читател ще научи повече за ...

Издадена
14.12.2018 г.
Формат X
Страници
520
Мека корица
ISBN  978-954-322-946-8
Цена 25.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.