EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тодор Николов
Роден през 1931 г. Завършил е висше образование по геология в Софийския университет „Св. Климент Охридски" през 1955 г. Специализирал е в Русия (1960) и Франиия (1968). Доктор по геология и доктор на геолого-минералогическите науки, дългогодишен професор в Софийския университет „Св. Климент Охридски", в Геологическия институт и Географския институт при БАН. Действителен член (академик) на Българската академия на науките. Доктор хонорис кауза на университета „Пол Сабатие", Тулуза, Франиия. Член на редица български, чуждестранни и международни научни дружества и асоциации. Почетен член на Френското, Сръбското и Българското геологическо дружество. Носител е на национални и чуждестранни ордени и медали. Кавалер на френския орден „Академични палми". Чел е лекции в редица чуждестранни университети: Франция, Русия, Гърция, Германия, Нова Зеландия.
Основните му научни интереси са в областта на: палеонтологията и стратиграфията; теория на еволюцията; регионалната геология; палеогеографията и палеоклиматологията. Научното му творчество обхваща над 270 труда, в т.ч. книгите: Биостратиграфия (1977), Les ammonites de la famille Berriasellidae (1982); Дългият път на живота (1983); The Mediterranean Lower Cretaceous (1987); Континенти и океани - вечното лвижение (1991); Империята на динозаврите (в съавторство с В. Минковска - 2004); Основи на палеонтологията и историчната геология (3. издание - 2009).

Книги на Тодор Николов:


Измененията на климатите през отделните геоложки епохи от дългата история на Земята са били неразделна част от динамиката на планетата ...

Издадена
..2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
392
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-392-3
Цена 11.50 лв.

DOI: 10.7546/9789543223923


В книгата се проследява дългата история на живота върху Земята от появата му преди 3,5-3,8 милиарда години до ...

Издадена
..1994 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-263-8
Цена 1.00 лв.

DOI: 10.7546/9544302638


В тази малка книжка са събрани две лекции, темите на които на пръв поглед не са пряко свързани, но това ...

Издадена
..2006 г.
Формат 60X84/16
Страници
62
Мека корица
ISBN  978-954-322-139-4
Цена 4.00 лв.


Стратиграфията обобщава всички данни, свързани със съдържанието, характера и последователностите на геоложкия летопис и изграждането на геохроноложката скала за естествените ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-857-1
Цена 4.50 лв.Издадена
..1995 г.
Формат 60X84/8
Страници
146
Твърда корица 
ISBN  954-430-225-5
Цена 2.00 лв.


Книгата идва да запълни необходимостта от ясни термини за различните географски обекти, явления и процеси, които са в центъра на ...

Издадена
..2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
300
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-217-9
Цена 15.00 лв.Във второто издание на „Глобални предизвикателства пред човечеството“ е включена трета лекция, в която се разглежда съвременното състояние на планетата ...

Издадена
11.11.2013 г.
Формат X
Страници
120
Мека корица
ISBN  978-954-322-666-5
Цена 7.50 лв.
Тези записки на акад. Тодор Николов отразяват спомени и размисли за изминатия (по негови думи „доста дълъг“) жизнен ...

Издадена
19.04.2016 г.
Формат X
Страници
412
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-834-8
Цена 12.00 лв.В монографията са изложени основните резултати от проведено изследване на сем. Berriasellidae, което е насочено в три направления: 1. Палеонтоложко; 2...

Издадена
27.09.1982 г.
Формат X
Страници
245


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.