EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Емилия Ченгелова

Книги на Емилия Ченгелова:

В колективната монография са представени резултатите от многоаспектен анализ на теорията и практиката на емпиричните социални и социологически изследвания у ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-981-0
Цена 3.50 лв.


Социалните емпирични изследвания са част от ежедневието на съвременния човек. Но какво всъщност означава да се подготви и проведе научнообосновано ...

Издадена
05.01.2015 г.
Формат X
Страници
394


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.