EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Геновева Михова
Доц. Геновева Михова, доктор по философия, е завършила Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „История“. През 1990 г. постъпва на работа в новосъздадения Институт по демография при Българската академия на науките, трансформиран през 2002 г. в Център за изследване на населението, а през 2010 г. – в Институт за изследване на населението и човека.
Научноизследователската й дейност е в областта на демографията и социологията. Научните й интереси се съсредоточават върху демографските аспекти на социално-икономическите трансформации в прехода, върху проявяващите се промени в демографските ориентации и поведение и в тенденциите във възпроизводството на населението. Като ръководител на международни проекти е изследвала социалното разделение на труда по пол, промените в труда в условията на пазарно стопанство и отражението им върху демографското поведение, възрастовото деструктуриране и др. Плод на научноизследователската й дейност е настоящият труд, в който е проследен демографският опит на България от гледна точка на традициите и съвременните измерения на демографската й политика.
Автор е на 7 самостоятелни или колективни монографии и на повече от 90 научни студии и статии.

Книги на Геновева Михова:


Въз основа на определени критерии от социално-икономическо и демографско естество са определени обхватът и категориите лица, които спадат към рисковите ...

Издадена
..2003 г.
Формат 60X84/16
Страници
92
Мека корица
ISBN  954-430-895-4
Цена 2.00 лв.


Книгата отразява резултатите от осъщественото научно сътрудничество между учени от Центъра за изследване на населението при БАН и Лабораторията „Пол ...

Издадена
..2007 г.
Формат 70X100/16
Страници
288
Мека корица
ISBN  978-954-322-152-3
Цена 3.50 лв.
Издадена
01.05.2013 г.
Формат X
Страници
0В книгата е представен демографският път на България от 135 години насам, белязан от историческата и участ и преживените национални драми ...

Издадена
27.08.2013 г.
Формат X
Страници
240
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-628-3
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.