EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Тиери дьо Монбриал

Книги на Тиери дьо Монбриал:


Основател и първи директор на Центъра за страте¬гически анализи към Министерството на външните работи на Франция, основател и директор ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84/16
Страници
598
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-265-0
Цена 18.00 лв.



Геополитика, геостратегия, политическа география са няколко често смесвани в ежедневната реч понятия, които са ясно дефинирани в тази малка книга. ...

Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-307-7
Цена 5.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2017 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.