EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Евгени Головински
Евгени Головински завършва химия в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”. Специализира в Пастьоровия институт в Париж и в университетите в Мюнстер и Есен в Германия. Работи в областта на биоорганичната химия и фармакобиохимията. Основните му приноси са по създаването на нови методи за синтез на важни групи органични съединения, предимно биологичноактивни вещества и по изясняването на биохимичните механизми на действие налекарствени средства. Създава няколко нови оригинални препаративни методи за получаването на пуринови аналози, като напр. триазоло-, тетразоло- ипиразолоурацили, изхождайки от амидразони. Изучен е и фармакологичният ефект на голям брой от тези съединения. Тези приноси са включени в световноизвестни наръчници, справочници и енциклопедии.

Книги на Евгени Головински:


В  книгата се разглеждат най-важните биохимични превръщания на чуждите за организма вещества (ксенобиотиците), попаднали в него. Подробно се излагат биотрансформациите ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-322-005-0
Цена 4.50 лв.Книгата е увлекателен разказ за свойствата на органичните вещества - вкус, миризма, токсичност, цветност и др. Читателят ще научи много ...

Издадена
..1992 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-158-5
Цена 1.00 лв.


Изданието е първата българска енциклопедия в джобен формат. То е богато илюстрирано и дава достатъчно изчерпателна информация за света, в ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84/32
Страници
672
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-329-9
Цена 19.00 лв.Die Antimetabolitforschung gehrt zu den wichtigsten interdisciplindren Bereichen der Biowissenschaften. Mit der vorliegenden Monographie wird ein Ьberblick uber den gegenwdrtigen ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100/16
Страници
280
Твърда корица 
ISBN  954-430-903-9
Цена 18.00 лв.В предлаганата книга върху конкретни примери се разказва за интезивното навлизане в живота на реалните резултати от все по-впечатляващи открития, ...

Издадена
29.02.2012 г.
Формат 60X84/16
Страници
220
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-478-4
Цена 9.00 лв.


Изданието е първата българска енциклопедия в джобен формат. То е богато илюстрирано и дава достатъчно изчерпателна информация за света, в ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84/32
Страници
672
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-329-9
Цена 9.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.