EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Даниело Пешев

Книги на Даниело Пешев:

Настоящият труд си поставя за цел, доколкото е било по силите на авторите, да направи подобно обобщение. Наличната информация максимално ...

Издадена
..2004 г.
Формат 70X100/16
Страници
636
Твърда корица 
ISBN  954-430-860-1
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.