EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Георги Близнаков

Книги на Георги Близнаков:


Часто от написаното ще се стори елементарно и известно на просветения читател, но това не притеснява автора. Та нали през ...

Издадена
..1998 г.
Формат 60X84/16
Страници
156
Мека корица
ISBN  954-430-302-2
Цена 2.00 лв.


Тази книга се състои от две части. Първата има уводен характер и цели да запознае читателите с проблемите на околната ...

Издадена
.. г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-765-6
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.