EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Снежина Рижикова

Книги на Снежина Рижикова:

...

Издадена
..2001 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-744-3
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 
Календарни празници и обичаи на българите


Българските празници и обичаи! <...


 

 
Българска народна митология

В монографията „Българска народна митология“ ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.