EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ива Станоева

Книги на Ива Станоева:

Статиите в сборника са посветени на различни регионални, етнични и конфесионални общности, населявали и населяващи Северозападна България. Проблемите за тяхната ...

Издадена
..2002 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  ISSN 0861-6558
Цена 3.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.