EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Росица Рангелова
Росица Рангелова е доктор на икономическите науки, професор в Института за икономически изследвания при БАН, секция „Международна икономика“. Завършва Висшия икономически институт „К. Маркс“ – София (днес УНСС), специалност „Статистика“. Специализира методология на международните макроикономически сравнения в Държавния университет в Илинойс – САЩ (1989), и Университета в Грьонинген – Холандия (1994). Гостуващ учен е в Бристол – Великобритания (1993), а по проблемите на измерване на икономическия растеж работи в Дъблин – Ирландия (1997), и Будапеща – Унгария (2001). Автор е на няколко книги, десетки студии и статии на български и английски. Участва в международни проекти като координатор за България по програмата „PHARE“, програми на Европейската комисия и др. Заема едно от първите няколко места по системата RePEc на български автори – икономисти, най-много четени в света. От 1994 г. преподава създадената от нея дисциплина „Международни икономически сравнения“ в бакалавърски програми в УНСС, по-късно и в магистърски програми в Стопанския факултет на ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, както и дисциплината „Международни сравнителни анализи“ в НБУ – София.

Книги на Росица Рангелова:


Представени са основните налични източници ( институти и експерти) на данни и оценки за икономическия растеж на България в сравнителен ...

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-075-5
Цена 2.50 лв.


Книгата е посветена на 100-годишнината от рождението на акад. Иван Стефанов. Обхваната е многостранната му научна, университетска, публицистична, държавническа и ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-621-8
Цена 5.00 лв.През последните няколко десетилетия сме свидетели на структурни промени, изразяващи се в нарастваща и силно доминираща роля на сектора на ...

Издадена
15.04.2013 г.
Формат X
Страници
152
Мека корица
ISBN  978-954-322-564-4
Цена 4.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.