EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Георги Младенов

Книги на Георги Младенов:


В книгата са описани накратко историята, състоянието и перспективите за развитие на нанотехнологиите. Посочени са причини за специфичните свойства и ...

Издадена
..2010 г.
Формат 60X84/16
Страници
116
Мека корица
ISBN  978-954-322-342-8
Цена 4.00 лв.В книгата са описани физичните процеси при генериране на интензивни снопове от електрони и йони. Систематизирани са основните резултати от ...

Издадена
..2009 г.
Формат 70X100/16
Страници
388
Мека корица
ISBN  978-954-322-345-9
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 

 
Истината е кладенец...

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД / 5
...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.