EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иванка Гергова
Иванка Йорданова Гергова е професор, доктор на изкуствознанието в Института за изследване на изкуствата при БАН, където е член на изследователската група по средновековно и възрожденско изкуство. Автор е на пет монографии, три каталога и е съавтор в четири колективни монографии и един колективен каталог, както и на десетки студии и статии в български и чужди сборници и периодични издания. Участвала е в научни форуми в България, Русия, Полша, Сърбия, Република Македония, Гърция. Била е стипендиант на фондациите „Волтер“, „Пол Гети“ и „Онасис“, а също участник и ръководител на редица колективни проекти в Института за изследване на изкуствата при БАН. Научните Ј интереси са в областта на православното средновековно и късносредновековно изкуство – архитектура, дърворезба, живопис, украса на ръкописната книга, графика, към различни проблеми като съотношенията на изображение, текст и ритуал; движенията на майстори и художествени екипи и обмена на идеи.

Книги на Иванка Гергова:


Православният християнин вярва, че когато името му се произнесе по време на богослужение, си осигурява здраве и спасение на душата. ...

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-097-7
Цена 3.00 лв.


Луксозен научен каталог, в който са показани и описани уникални ценности от хранилищата на Националния археологически музей. Повечето от произведенията, ...

Издадена
18.04.2012 г.
Формат 60X90/8
Страници
580
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-499-9
Цена 17.00 лв.Книгата е посветена на един уникален ръкопис от богатата сбирка на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София – ...

Издадена
28.04.2014 г.
Формат X
Страници
340
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-693-1
Цена 46.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.