EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лилия Крумова–Цветкова

Книги на Лилия Крумова–Цветкова:


Издадена
..2008 г.
Формат 70X100/16
Страници
1224
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-326-8
Цена 43.00 лв.В книгата се извършва цялостно изследване на семантичната категория „количество“, като тя се разглежда като обединяваща именната и глаголната ...

Издадена
..2007 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-084-7
Цена 4.50 лв.


Изданието е 4-та книга от новата поредица „Живот, посветен на науката” на Академично издателство "Проф. Марин Дринов", представяща научния принос ...

Издадена
02.09.2013 г.
Формат X
Страници
220
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-618-4
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.