EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Албена Георгиева
Албена Георгиева-Ангелова завършва българска филология в СУ “Св. Климент Охридски”, защитава докторат през 1987, от 1996 г. е ст.н.с. ІІ ст. в Института по фолклор при БАН. Водила е лекционни курсове в НБУ, ПУ “Паисий Хилендарски”, ЮЗУ “Н. Рилски”. Член е на Съюза на учените в България, Съвета за чуждестранна българистика към БАН, Bulgarian Studies Association - USA. Участвала е в 4 международни и над 10 национални научно-изследователски проекта. Автор е на книгите “Етиологичните легенди в българския фолклор”, “Разкази и разказване в българския фолклор”, “Образи на другостта в българския фолклор” и на повече от 40 научни студии и статии, публикувани в български и международни специализирани издания. Съставител и научен редактор на “Когато Господ ходеше по земята. 77 легенди с тълкувания”, “Миналото през погледа на нашенци. Сборник с фолклорни материали от селата Гърмен, Дъбница, Копривлен и Плетена, Гоцеделчевско”, “Билките около нас срещу болките в нас. Рецепти от селата Гърмен, Дебрен, Дъбница, Огняново и Рибново, Гоцеделчевско”. Съставител на тематичен брой на сп. Български фолклор “Жената и фолклорът”.

Книги на Албена Георгиева:


В четвъртия том от шесттомното академично издание „Марко Цепенков. Фолклорно наследство“ са включени легенди, легендарни приказки, предания и други разкази. ...

Издадена
..2006 г.
Формат 70X100/16
Страници
428
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-130-1
Цена 10.00 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.