EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Румяна Радкова

Книги на Румяна Радкова:


През XVIII и особено през XIX век в нравствеността на българското общество настъпват важни промени. Моралното съзнание на българина започва ...

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-364-2
Цена 2.90 лв.Книгата е история на организацията, строителството и украсата на храм-паметник "Св. Ал. Невски". Чрез богат архивен материал авторката проследява зараждането ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-594-7
Цена 3.00 лв.


Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 4.20 лв.


Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 6.00 лв.


Трудът е част от поредица, в която са събрани и коментирани всички обявления за записване на спомоществователи за книги, вестници ...

Издадена
..2004 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  954-430-921-7
Цена 12.00 лв.Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-665-Х
Цена 6.00 лв.Книгата е първи том от поредица, в която са включени некролози, дописки, надгробни и поменни слова и стихове за починали ...

Издадена
..2003 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-916-0
Цена 5.50 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.