EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Венелин Бошнаков

Книги на Венелин Бошнаков:

В монографията се дискутират възможните траектории на българския корпоративен модел. Разглеждат се водещи теоретични подходи. Дискутира се корпоративният регламент в ...

Издадена
..2007 г.
Формат 60X84/16
Страници
180
Мека корица
ISBN  978-954-322-178-3
Цена 2.50 лв.Този том върху българските крайбрежни мухи се състои от приетите за изданието „Фауна на България“ части: Обща част с морфологични ...

Издадена
..2009 г.
Формат 70X100/16
Страници
426
Твърда корица 
ISBN  954-322-073-5
Цена 6.50 лв.


Книги под печат
 

 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.