EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Йордан Йорданов
Проф.Йордан Йорданов е eдин от малкото учени антрополози по света и единствен у нас, който прави възстановка на лице по череп. Доктор на медицинските науки. Автор е на тринадесет монографии, 252 научни публикации, 65 пластмасови антропологични реконструкции на меките тъкани на главата, 6 антропологични експозиции, 3 индивидуални експозиции в САЩ, Атланта и две в София.

Книги на Йордан Йорданов:


В книгата са представени данни от: разкриването на гробовете, реставрацията и консервацията на костите; медико- антропологичното и патологоанатомичното им изследване; ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100/16
Страници
336
Мека корица
ISBN  954-430-824-5
Цена 6.00 лв.Реконструкцията, т.е. възстановяването на главата по черепа, е обективен научен метод, който се основава на математически установени зависимости между дебелината ...

Издадена
..2000 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-694-3
Цена 6.00 лв.


Дерматоглифичната характеристика на индивида е част от неговата цялостна антропологична характеристика. В книгата е отделено внимание на същността на дерматоглификата – ...

Издадена
01.09.2011 г.
Формат 70X100/16
Страници
176
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-408-1
Цена 6.50 лв.Reconstructing the head by the skull is based on certain established correlations between the thickness of the soft tissues, the ...

Издадена
..2003 г.
Формат 70X100/16
Страници
216
Твърда корица 
ISBN  954-430-933-0
Цена 19.00 лв.


Тази книга е посветена на характеристиката на физическото развитие на настоящото поколение български деца и подрастващи на възраст от раждането ...

Издадена
24.04.2012 г.
Формат 60X84/8
Страници
420
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-371-8
Цена 15.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.