EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Радослава Станкова
Радослава Станкова е утвърден медиевист-сърбохърватист. Дълги години чете редовен лекционен курс по „Стара сръбска литература“ в СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на книгата „Сръбската книжнина през ХІІІ в. (контекст и текст)“ и на редица научни публикации у нас и в чужбина по темите на сравнителния анализ на южнославянски агиографски и химно-графски текстове, по теоретични проблеми на средновековната книжнина и има приноси при издаването и изследването на неизвестни текстове.

Книги на Радослава Станкова:

Книгата съсредоточава вниманието върху изясняване на въпроси на българо-сръбските политически и културни взаимоотношения през средните векове, публикацията и интерпретирането на ...

Издадена
..2005 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-322-087-5
Цена 15.00 лв.Представената книга е първи опит да се представи оригиналната и преводната ръкописна традиция на службите за трима много почитани типично ...

Издадена
16.03.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
286
Мека корица
ISBN  978-954-322-468-5
Цена 8.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.