EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Константин Казаков
Проф. д-р инж. Константин Казаков е роден през 1966г. в София. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия. Получава докторска степен за работата си в областта на динамичното взаимодействие на конструкция и земна основа. Специализира в университета в САЩ и Италия. Обект на научните му интереси са методът на крайните елементи, теорията на еластичността, динамиката и устойчивостта на конструкциите и динамичното взаимодействие. Автор е на 5 монографии и учебници и на над 150 научни публикации в споменатите области, някои от които публикувани в реномирани международни научни списания и цитирани от известни автори. Дава формулировката на два принципно нови типа безкрайни елементи, използвани при симулирането на вълново разпространение и изследване на конструкциите при сеизмично въздействие. Многократно е канен за пленарен лектор на престижни научни конференции у нас и в чужбина. В процес на издаване във Великобритания е негова монография, посветена на безкрайните елементи и приложението им в технологията на метода на крайните елементи.

Книги на Константин Казаков:


В учебника се разглеждат избрани въпроси от три дисциплини: теория на еластичността, метод на крайните елементи и устойчивост и динамика ...

Издадена
..2012 г.
Формат 60X90/16
Страници
332
Мека корица
ISBN  978-954-322-486-9
Цена 20.00 лв.Книгата представлява учебник, практическо пособие и е предназначен за студентите магистри от специалност Строителство на сгради и съоръжения. Изложеният материал ...

Издадена
..2010 г.
Формат 70X100/16
Страници
522
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-380-0
Цена 17.00 лв.Книгата представлява учебник, практическо пособие и е предназначен за студентите магистри от специалност „Строителство на сгради и съоръжения“. Изложеният ...

Издадена
..2010 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-379-4
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.