EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лозанка Пейчева

Книги на Лозанка Пейчева:


Книгата е издадена с конкурс на Национален фонд Култура при Министерство на културата. Книгата е написана след дългогодишни изследователски усилия ...

Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-257-5
Цена 10.50 лв.Настоящата книга е начин за многоезично и плътно представяне на различни прочити и приближения към сборника „Български народни песни” (1861 ...

Издадена
06.06.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
350
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-512-5
Цена 15.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.