EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Иван Радев
Академик Иван Радев е професор във Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методий”. Автор е на редица книги върху проблеми на българската литература от XIX-XX век: ”История на българската литература през Възраждането”, „Таксидиотството и таксидиоти по българските земи”, „Любовните истории и авантюризмът на българина”, „Българската литература на ХІХ век – от анонимност към авторство”, „Другото лице на възрожденската литература”, „Библията и българската литература”, „Столица на оцелелите”, „История на Велико Търново. ХVІІІ-ХІХ век”, „Литература и култура на Възраждането. Личности и явления от „втория ред” (в два тома), един от авторите е на „Енциклопедия на българската възрожденска литература” и др.

Книги на Иван Радев:


Книгата е опит да се представи цялостно онази част от българското монашество в Зограф, Хилендар и Рилския манастир през ХVІІІ-ХІХ ...

Издадена
..2008 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  987-954-322-279-7
Цена 4.50 лв.Книгата e посветена на 250-годишнината от създаването на “История славянобългарска”, но като подход, проблематика и интерпретация тя няма юбилеен ...

Издадена
08.10.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
432
Мека корица
ISBN  978-954-322-536-1
Цена 9.00 лв.„...Всичко, което е достояние на човека, е вложено в езика. Рядко се замисляме за дългия живот и вечната душа на ...

Издадена
22.08.2014 г.
Формат X
Страници
404
Мека корица
ISBN  978-954-322-771-6
Цена 15.00 лв.
Включените в тази книга студии и статии са писани от автор, който се занимава с личностите и явленията на ...

Издадена
05.12.2014 г.
Формат X
Страници
300
Мека корица
ISBN  978-954-322-728-0
Цена 6.00 лв.За специалистите е ясно, че интересът към личността и делото на Владимир Василев, интензивно поддържан през последните две десетилетия,по необходимост ...

Издадена
10.05.2016 г.
Формат X
Страници
285
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-837-9
Цена 12.00 лв.Предлаганата книга заема своето естествено място сред следните, досега осъществени изследвания на акад. Иван Радев: „Таксидиоти и таксидиотство по българските ...

Издадена
08.04.2019 г.
Формат 167X237
Страници
334
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-974-1
Цена 20.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.