EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Палмира Легурска
Доцент д-р Палмира Легурска работи в Института за български език при БАН в Секцията за общо и съпоставително езикознание в Института за български език при БАН. Завършила е руска филология с втора специалност „Български език” и защитава дисертация за доктор в Софийския университет „Св.Климент Охридски” към Първа катедра на специалността „Руска филология”. Научните и интереси са в областта на лексикалната семантика, съпоставителното езикознание, чуждоезиковото обучение, когнитивната семантика.

Книги на Палмира Легурска:

Тематичният речник на термините на народния календар е научен, със съвременно етнолингвистично съдържание по школата на изтъкнатия руски изследовател Никита ...

Издадена
..2008 г.
Формат 60X84
Страници
152
Мека корица
ISBN  978-954-322-079-3
Цена 4.00 лв.


Антропологичният цикъл „Раждане. Сватба. Погребение“ разкрива човешкия живот от самото начало до неговия край. Трите обредни комплекса са части от ...

Издадена
08.02.2013 г.
Формат X
Страници
168
Мека корица
ISBN  978-954-322-548-4
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.