EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Мария Китанова
Доцент д-р Мария Китанова е родена в град София. Завършила е българска филология в СУ „Климент Охридски” през 1977 г. От 1978 г. постъпва като редовна докторантка в Института за български език при БАН. В момента работи в Секцията за етнолингвистика към Института. Била е преподавател в СУ „Климент Охривски” и в Московския държавен университет „М. В. Ломоносов”. Занимава се с етнолингвистика, когнитивистика и лингвокултурология.

Книги на Мария Китанова:

Тематичният речник на термините на народния календар е научен, със съвременно етнолингвистично съдържание по школата на изтъкнатия руски изследовател Никита ...

Издадена
..2008 г.
Формат 60X84
Страници
152
Мека корица
ISBN  978-954-322-079-3
Цена 4.00 лв.


Антропологичният цикъл „Раждане. Сватба. Погребение“ разкрива човешкия живот от самото начало до неговия край. Трите обредни комплекса са части от ...

Издадена
08.02.2013 г.
Формат X
Страници
168
Мека корица
ISBN  978-954-322-548-4
Цена 4.00 лв.


Книги под печат
 
ОБЩЕСТВО ДУМИ СЪЗНАНИE

През 2017 година трима от най-изтъкнатите ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.