EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Ячко Иванов
Ячко Иванов е завършил в Одеса през 1957 г. Доктор по реология в Чехословашката академия на науките от 1970 г., професор по реология, академик. Работил е в Централната лаборатория по физико–химична механика – БАН, научен секретар на БАН, директор на ЦЛФХМ–БАН, професор в Института по механика на БАН,директор на АИ - БАН. Области на професионален интерес: реология на суспензии, реология на композити, физикохимична механика на нанокомпозити и наноматериали, физико-химична механика, реология и екология, растеж на полимерите, научна методология, интелигентни материали и наноструктури, индустриална технология/икономика.Има 220 научни публикации, в т.ч. 3 монографии.

Книги на Ячко Иванов:

Книга посвящена весьма актуальной проблеме - установлению взаимосвязи реологических свойств и процессов структурообразования с целью их направленного регулирования для получения ...

Издадена
..1991 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-030-9
Цена 0.50 лв.


Изданието е първата българска енциклопедия в джобен формат. То е богато илюстрирано и дава достатъчно изчерпателна информация за света, в ...

Издадена
..2009 г.
Формат 60X84/32
Страници
672
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-329-9
Цена 9.50 лв.


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.