EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Илия Тодев
Автор на повече от 15 монографии, 50 студии и статии.Изследванията му са в областта на Българското Възраждане, историята на Русия, история на Османската империя, Източният въпрос и Националната идея. През 1983 защитава дисертация на тема "Църковните борби в Тракия до 1878 г.", а през 2003 г. придобива степен Доктор на историческите науки, след защита на дисертация на тема "Д-р Стоян Чомаков (1819-1893). Живот, дело, потомци". Член на редколегията на Bulgarian Historical Review. Има научни специализации в Руска академия на науките, Британска академия и Националният център за научни изследвания, Франция. Участник в редица научни проекти и форуми.

Книги на Илия Тодев:


В книгата за първи път се прави опит да се напише научноизследователска биография на д-р Стоян Чомаков - крупна, спорна ...

Издадена
..2003 г.
Формат 70X100/16
Страници
600
Твърда корица 
ISBN  954-430-987-0
Цена 10.25 лв.Поради ограничените възможности на историографския момент и поради самия характер на изследвания обект в част 2  на представената книга авторът се ...

Издадена
..2003 г.
Формат 70X100/16
Страници
640
Твърда корица 
ISBN  954-430-988-9
Цена 10.25 лв.Издадена
..2010 г.
Формат 70X100/16
Страници
470
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-344-2
Цена 6.50 лв.


Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 4.20 лв.


Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 6.00 лв.


Книги под печат
 
Планининте в България

В книгата се разглеждат последователно ...


 
 

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.