EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Сергей Ю. Страшнюк

Книги на Сергей Ю. Страшнюк:Издадена
..2007 г.
Формат 70X100/16
Страници
266
Мека корица
ISBN  978-954-322-186-8
Цена 10.00 лв.
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-186-8
Цена 12.00 лв.
Издадена
..2008 г.
Формат 70X100/16
Страници
360
Мека корица
ISBN  978-954-322-224-7
Цена 10.00 лв.
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-224-7
Цена 12.00 лв.


Този сборник включва доклада на акад. Константин Косев от тържественото събрание в БАН и докладите, изнесени в Панагюрище на симпозиума ...

Издадена
..2009 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-333-6
Цена 4.20 лв.
Издадена
..2009 г.
Формат 70X100/16
Страници
448
Мека корица
ISBN  978-954-322-323-7
Цена 12.00 лв.
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-323-7
Цена 15.00 лв.


Пети том на "Дриновски сборник" представлява сборник от статии от три международни конференции, проведени в Харковския национален университет "В.Н.Каразин" в ...

Издадена
.06.2012 г.
Формат X
Страници
496
Мека корица
ISBN  
Цена 8.00 лв.Шестият том е сборник статии от XII Кирило-Методиевски четения (Харков, 2012), посветени на 200-годишнината от рождението на акад. И.И. Срезневски, ...

Издадена
.07.2014 г.
Формат X
Страници
480
Мека корица
ISBN  978-954-322-706-8
Цена 12.00 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.