EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Йордан Люцканов
Йордан Люцканов завършва руска филология в Софийския университет и защитава докторантски труд на тема „Изтокът, Гърция и Рим в контекста на руския „Сребърен век“. Съорганизатор е на студентско-докторантските семинари „Малка носовка“ (1998–1999) и „Ъгъл“ (2003–2004), във Факултета по славянски филологии на СУ. Автор е на монографията „Дрехата на съдбата (Анализ на романа на Дмитрий Мережковски „Юлиан Отстъпника“ и на неговия класицистичен символизъм)“, съсъставител и съредактор е на сборниците „Руската литература в мрежата: текстове и четене“ и „Погасло дневное светило...: Руската литературна емиграция в България 1919–1944 г.“. Публикувал е статии и студии на български, руски и английски език. Проявява траен интерес към поетиката на модернизма; към трудностите в междукултурното общуване; към съвремеността на византийската философия и на източно-християнското изкуство през ХХ в. и днес; към историята на черноморската културна общност/разобщеност, с акцент върху българско-грузинските контакти и успоредици. Работи в Института за литература (БАН), София.

Книги на Йордан Люцканов:

Включените в сборника текстове (поединично и в съвкупността си) предлагат картина (максимално близка до невъзможната обективност) на руското емигрантско присъствие ...

Издадена
..2010 г.
Формат X
Страници
0
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-401-2
Цена 11.00 лв.Трудът „Ранното евразийство и българските му съседи“ изследва руско-българската (междукултурна) (не)взаимност, като се съсредоточава върху конкретно събитие от 1920–1921 г. В ...

Издадена
04.03.2013 г.
Формат X
Страници
388
Мека корица
ISBN  978-954-322-554-5
Цена 9.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.