EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Цветелина Георгиева

Книги на Цветелина Георгиева:


Помагалото е предназначено за обучение на ученици от езикови гимназии и профилирани чуждоезикови паралелки на СОУ. Целта е да се ...

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
136
Мека корица
ISBN  978-954-322-162-2
Цена 1.50 лв.
Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
60
Мека корица
ISBN  978-954-322-164-6
Цена 1.00 лв.
Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
168
Мека корица
ISBN  978-954-322-163-9
Цена 2.00 лв.


Библиографията е изработена в Секцията за българска лексикология и лексикография към Института за български език при БАН в рамките на ...

Издадена
.01.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
594
Твърда корица 
ISBN  978-322-435-7
Цена 18.00 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.