EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Евгения Троева
Евгения Троева-Григорова е завършила през 1993 г. История в СУ„Св. Кл. Охридски” със специализация етнология. Като докторант на самостоятелна подготовка в секция „Балкански и славянски фолклор” на Института за фолклор при БАН през 1999 г. защитава дисертация на тема „Митични и демонични персонажи във фолклорната култура на Родопите”. От 2002 г. работи в секция „Българска традиционна култура” към Етнографски институт с музей при БАН, първоначално като проучвател, а от 2003 г. като н. с. II ст. и от 2005 г. – н.с. I ст. В периода 1999 -2010 г. Евгения Троева-Григорова има три специализации в гр. Майнц, Германия и една в гр. Виена, Австрия.

Книги на Евгения Троева:


Книгата предлага комплексно изследване на религията, паметта и идентичността на българите мюсюлмани в контекста на функциониране на две от най-значимите ...

Издадена
..2011 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-425-8
Цена 5.00 лв.


Темата се разработва за първи път в България. Изданието е двуезично - на български и немски език и се осъществява ...

Издадена
..2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
266
Твърда корица 
ISBN  978-954-322-487-6
Цена 5.50 лв.По повод годишнината на проф. Минчо Георгиев секция „Историческа етнология“ на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при ...

Издадена
14.06.2016 г.
Формат X
Страници
274


Книги под печат
   

   
   
   
   
   
   

©2018 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.