EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Лиляна Димитрова-Тодорова
Ст.н.с.д-р Лиляна Димитрова-Тодорова е родена в гр.Габрово, където е завършила политехническа гимназия „Васил Априлов”. Висшето си образование е завършила в Софийския университет „Св.Климент Охридски”. Учен-изследовател в областта на етимологията, ономастиката и социолингвистиката, на славянско и балканско езикознание.

Книги на Лиляна Димитрова-Тодорова:


В тази книга е научно интерпретиран богат езиков, исторически, археологически, етнографски, фолклорен и топонимичен материал (7064 местни имена) от бившата ...

Издадена
..2009 г.
Формат 70X100/16
Страници
264
Мека корица
ISBN  978-954-322-302-2
Цена 4.00 лв.В тази книга е събран и научно интерпретиран богат исторически, археологически, краеведски, етнографски, фолклорен, езиков и топонимичен материал от бившата ...

Издадена
..2006 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  978-954-322-105-9
Цена 7.50 лв.


Книги под печат
 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.