EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Димитър Чавдаров
Роден във Варна през 1934 г. Завършва медицина в София, след което работи в Института за изследване на мозъка към БАН и в бившата Медицинска академия - София. През 1976-а е хабилитиран, а от 1988 година е професор по неврология. Публикувал е над 300 научни труда, много учебници, колективни и самостоятелни монографии. Основните му научни интереси са в областта на неврофизиологичните процеси на мозъчната дейност, на редица заболявания на централната нервна система (предимно на епилепсията) и на широк спектър лекарствени средства. Проф. Чавдаров развива активна популяризаторска дейност, насочена към децата с проблеми в нервно-психичното им развитие. Удостоен е със званието “Български лекар” за 1998 г.

Книги на Димитър Чавдаров:

Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.