EN ISO 9001:2008 | EN ISO 14001:2004 | BS OHSAS 18001:2007 | ПОЛИТИКА НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА поръчки 0
 
  Книга
Автор
 
 Направления
 
 LAP Направления
 


Анани Стойнев
Анани Стойнев завършва философия в СУ през 1976 г. Специализира във Вършава и Киев. Работи в Института по философия при БАН от 1977 г. От 1992 г. завежда Секция История на философията и е главен редактор на сп. "Философски алтернативи". Защитил е дисертациите: "Елементи на религиозно-митологическите комплекси на прабългари и славяни", "Св. Иван Рилски, официалното християнство и богомилство". Автор е на "Светогледът на прабългарите", "Българските славяни. Митология и религия", "Философско-исторически размишления".

Книги на Анани Стойнев:


Антологията " Философията на България( 1878-1948) е четвъртата книга от поредицата" Българската философия и култура" на Академично издателство" Проф. ...

Издадена
..2002 г.
Формат 70X100
Страници
576
Мека корица
ISBN  954-430-814-8
Цена 9.00 лв.


Книгата е посветена на Андрей Стоянов, видна обществена и културна фигура, пианист, педагог, есеист. Първата част е подбор от есета, ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-589-0
Цена 6.00 лв.Книгата съдържа философски и художествени есета на видния български естет проф. Атанас Илиев, писани до 1944 г. Освободен от каноните на ...

Издадена
..1995 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-342-1
Цена 1.00 лв.Димитър Михалчев е една от големите фигури в нашия научен, културен и обществен живот. Изданието предлага част от кореспонденцията му ...

Издадена
..1996 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-415-0
Цена 1.90 лв.


Книгата съдържа както есета от книгата на Сп. Казанджиев "Пред извора на живота", така и подбор от неговия голям архив, ...

Издадена
..1999 г.
Формат X
Страници
0
Мека корица
ISBN  954-430-588-2
Цена 6.50 лв.


Предлаганата антология “Ницше в България” представя рецепцията в България на един от най-известните немски философи – Фридрих Ницше. В нея са ...

Издадена
06.03.2012 г.
Формат 70X100/16
Страници
330
Мека корица
ISBN  978-954-322-448-7
Цена 6.50 лв.


Книги под печат
 

 

 
 

   
   
   
   
   
   

©2019 Издателство на БАН "Проф. Марин Дринов". Всички права запазени.